EFFORTS FITNESS PLUS
Doel, Inspanning, Fysiek, Beweging, Mentaal, Streven, Aktie, Groeien, Vertrouwen, Prestatie.

ZOMER GROEPSLESROOSTER per 1 juni 2019

 

GROEPSLESZAAL

INDOOR CYCLING

MAANDAG

MAANDAG

09.00-10.00uur   Pilates


09.30-10.00uur   GIS30

10.15-11.15uur      Indoor cycling

19.00-19.30uur    GIS30


19.30-20.30uur   Bodyfit


20.00-21.00uur   Spinfit




DINSDAG

DINSDAG



10.15-10.30uur    Core


19.00-20.00uur   Pilates


20.00-21.00uur   GIS60

20.00-21.00uur  Indoor cycling / STAGES CYCLING*

WOENSDAG

WOENSDAG

09.00-10.00uur   Pilates

10.15-11.15uur     Indoor cycling

19.00-19.30uur    Powerpilates (vervalt juli en aug )

18.45-19.35uur   STAGES CYCLING*

19.30-20.30uur   Steps

19.45-20.45uur   Indoor cycling

DONDERDAG

DONDERDAG

19.00-19.30uur   GIS30



20.00-21.00uur   STAGES CYCLING*

VRIJDAG

VRIJDAG

09.00-10.00uur   Aerobics



20.00-21.00uur   Indoor cycling


Zaterdag


09.15-10.15uur   Indoor cycling ( vervalt juli en aug)


Zondag


09.15-10.15uur VIRTUAL Indoor cycling ( vervalt augustus)






* STAGES CYCLING  inloggen via  uw eigen Stages account